Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

رغايف معمرين حلوين لصباح العيد – هدى اليداري

رغايف معمرين حلوين لصباح العيد – هدى اليداري

العجينة : 2 زلايف فورص + م ص مايزينا اختيارية + ساشي فلون اختياري + 2 حبات مسكة حرة مدقوقة مع شوية السنيدة + راس م ص قرفة + نص م ص نافع بلدي مطحون او فاني + 2 م ك زبدة + م ك زيت + قبصة ملح + م ك سنيدة ونعجن بالما بارد ونعجنهم مزيآآان ونغطي العجين ونخليه يرتاح ساعتين وهو مغطي ببلاستيك 
نقطعها كريصات ونورق بالزيت فقط 
عقدة اللوز : رابعة اللوز مصلوق ومنقي وناشف مزيآن + نص رابعة سنيدة ونطحن + مسكة حرة + راس م ص نافع ايلا درتو في العجين او الفاني على حسب اشنو درت في العجين + ونعجنها اما بالما عادي + م ص ما زهر او بالما زهر بوحدو
نسرح العجين ونديرو على قد وسط المسمنة ونطوي المسمنة بلا ما نكرص و حتى نكمل الكل ونقليهم او نرشهم بالزيت وندخلهم الفران في الاخسر نغطسهم وهما سخان في العسل نسخنوه شوية باش يولي جاري ونخليه يبرد عاد نستعملو


photos du net

Voir les commentaires

اللحم محمر مالح - هدى اليداري

اللحم محمر مالح - هدى اليداري

كيلو اللحم او 2 كيلو مشرمل في 2 ثوم + نص م ص السمن + نص م ص خرقوم بلدي + نص م ص تحميرة + كاس الما عنبة + راس م ص ابزار + نص م ص عطرية اللحم + راس م ص مروزية واللي ما عندوش عطرية اللحم يستعمل ربع م ص مروزية + م ص عصير الحامض + شوية زعفران حر + عود القرفة صغير + 2 حبات مسكة حرة مدقوقة ونخلط الكل وندهن اللحم ونخليه راقد ادا امكن ومن بعد نشحرو ومللي يتشحر مزيآان تقريبا 15 دقيقة على نار متوسطة حتى ينشف الما ونضيف البصل 3 بصل كبار مشلظين رقاق او 4 متوسطين يتشحرو مع ربع كاس الزيت مسبقا ونخليه يتشحر 5 دقايق + نص كاس زيت + كاس كبير الما + ربع حامض مصير + ارلبيع مربط في الجنب ونغطي الطنجرة ونخليها طيب وايلا خص الما نضيفو لكن يكون مغلي .
البرقوق نديرو في الما مغليوقطرة الزهر ونغطيه ونخليه حتى يتنفخ ونحلو من الفوق براس المول ونحيد العظم 
10 دراهم الكفتة متبلة ونخلط معاها شوية المروزية نديرها حرابل صغار جدا على قد العظم ونعمر بيها البرقوق ونديرو في كاصرول مع مغرفة من المرقة ونخليه يطيب 10 دقايق وهو مغطي ... ونخلي فيه شوية المرق 
مللي يطيب اللحم ندهنو بالزبدة وندخلو الفران سخون من الفوق و لتحت ونخليه تقريبا 10 دقايق او اكثر حتى ياخد اللون مغلوق
ونعري الطنجرة ونحيد الربيع ونخليها تشحر مزيان حتى تعلك بحال الدغميرة وتولي بنية اللون ونخلي شوية المرق باش نرجع فيه اللحم من بعد


Voir les commentaires

طريقة الخضر مشرملة لهدى اليداري

طريقة الخضر مشرملة لهدى اليداري

كيلو خيزو مربعات نصلقو في الملح و الما قليل وورقة سيدنا موسى اختيارية ونغطيه ونصفيه 
في مقلة : الربيع 2 م ك + 2 ثوم محكوك رقيق + ربع كاس زيت أي نوع ونشحر ونضيف قطع خيزو + نص م ص تحميرة + ربع م ص كامون + ربع م ص قزبر يابس + م ص عصير الحامض + نص هبرة حامضة مصير + شوية زعتر ونقص البوطة ونخلي خيزو يتشحر على نار مهيلة 10 دقايق مع التحراك
ممكن الاحتفاظ بيه في المجمد مدة شهر و اكثر 
في الخيزو ممكن اضافة فلفلة حمرا مقطعة رقيق جدا في البداية

ممكن نعملوا نفس الطريقة  لخيزو  – او كرعة خضرا – او اللفت الاصفر او الابيض – او الشيفلور  او الكرم  او اللوبيا  لهدى اليداري

photos du net

Voir les commentaires

كرعة خضراء مشرملة لهدى اليداري

كرعة خضراء مشرملة لهدى اليداري

كيلو الكرعة خضرا 
2 مطيشة محكوكين بلا زريعة في كاصرول + 4 م ك زيت العود او عادي + شوية الملح + 3 ثوم ونخلي مطيشة كتشحر حتى تبدا دوب + الربيع + م ص تحميرة + نص م ص كامون + ربع م ص قزبر يابس + نص م ص مطيشة الحك مخففة ونشحر + كاس كبير الما + الكرعة خضرا + ربع حامضة مصير ونخليها طيب وهي مغطية نص الطنجرة على نار متوسطة حتى تنشف و تبقى غير الزيت - ممكن اضافة الزعتر في الاخير او الزعيترة في وسط الطهي

 

Voir les commentaires

اللحم محمر حلو - هدى اليداري

اللحم محمر حلو - هدى اليداري

في بانيو : 2 كيلو اللحم + كاس الما كبير + م ك سكينجبير + ربع م ص ابزار + م ص خرقوم + نص م ص تحميرة + زعفران حر + ملح + 2 عود قرفة + م ص السمن + 2 تمر بدون عظم مقسومين على 2 + م ص عطرية اللحم + 2 حبات قرنفل + نص م ص مروزية نخلط الكل وندهن اللحم ونخليه راقد ساعتين او اكثر وهو مغطي في الثلاجة وعلى الاقل نص ساعة 
في طنجرة نخلي اللحم يتشحر كنقلبو حتى ينشف على نار مهيلة ونضيف كيلو بصل مشلظ رقيق + كاس الا ربع زيت ونخليه يتشحر مزيآن ومن بعد نضيف 3 كاس كبير الما ونغطي الطنجرة ونخليه يطيب 
مللي يطيب نحيد عواد القرفة وندهنو بالزبدة مخلطة مع زعفران حر وندخلو الفران سخون من الفوق و لتحت تقريبا 10 دقايق او اكثر حتى ياخد اللون مغلوق 
نضيف م ك سنيدة على المرق ونخليه يتعلك على نار مهيلة 
من بعد نرجعوه للمرق
البرقوق نفس الطريقة ويتعمر بعقدة اللوز وندير يطيب في الما عادي و عود القرفة و شوية الزبدة وراس م ص مروزية ونخلي فيه شوية المرق عادي باش نضيف م ك سنيدة او 2 ونخليه يتعلك


Voir les commentaires

لحم الراس بطريقة جديدة - هدى اليداري

لحم الراس بطريقة جديدة - هدى اليداري

 

الراس يتغسل مزيآان ويتحك نقسمو و نديرو في كوكوط ونغطيه بالما + 1 ثوم + ملح + نص حامضة نعصها شوية ونرميها كاملة + شوية قزبر يابس ونسد الكوكوط تصفر 30 دقيقة تقريبا
نسلخوه من العظام ونقطعهم مربعات ونديرهم في طنجرة + م ك او 2 الربيع + 1 ثوم + ربع كاس زيت العود + م ك او 2 عصير حامض + ربع م ص قزبر يابس + نص م ص كامون + م ص تحميرة + ربع كاس الما + راس م ص عطرية اللحم فوق النار 1 دقايق على نار مهيلة حتى يتشحر مزيآان ونطفي البوطة ونخليه 5 دقايق عاد نقدمو

photos du net

Voir les commentaires

التقلية بطريقة جديدة - هدى اليداري

التقلية بطريقة جديدة - هدى اليداري

=في طنجرة ندير التقلية + بصلة كبيرة مشلظة رقيق جدا + م ص سمن دايب + نص كاس زيت العود + عود قرفة + نص م ص سكينجبير + م ص عطرية اللحم + راس م ص عطرية المروزية + 2 م ك الربيع + ملون + خرقوم بلدي + ملح + ربع ص ابزار 
نخليها تشحر مزيآآن 20 دقيقة ومن بعد نضيف كاس عنبة الما ونخليها طيب 5 دقايق مور التصفيرة ديال الكوكوط على نار متوسطة
نقلبها في طاجين ونخليها ساعة طيب او ساعة ونص

photos du net

Voir les commentaires

التقلية بطريقة تقليدية - هدى اليداري

التقلية بطريقة تقليدية - هدى اليداري

ندير التقلية كاملة في الطنجرة ونضيف عليها 4 ثوم + نص كاس زيت العود + م ص سمن دايب او نص م ص سمن عادي + م ك تحميرة + 2 م ك الربيع + نص م ص كامون + شوية ابزار او شوية سودانية + م ص قزبر يابس + ملح + م ك عصير الحامض + م ص مطيشة الحك مخففة ونخليها تقلى مزيآان 15 او 20 دقيقة بلا ما نغطي الطنجرة كاملة مع التحراك مرة مرة ومن بعد نضيف كاس عنبة الما ونخليها طيب ربع + زيتون احمر مشقق يتغلى في ما ونصفيه ونستعملو + نص حامضة مصير ونخليه يطيب ربع ساعة اخرى تقريبا
photos du net

Voir les commentaires

السمن بطريقة سهلة و سريعة - هدى اليداري

السمن بطريقة سهلة و سريعة - هدى اليداري

 

نص كيلو زبدة تجمد وتغسل ونديرها في كصعة ونخليها حتى ترخف + م ك ملح 
م ص زعتر نخوي عليها نص كاس عنبة ماء مغلي ونخليه 10 دقايق ونصفيه ونخليه يبرد ونضيفو على الزبدة ونعجن ونخليها تبقى ليلة كاملة مغطية بمنديل حتى الغد ونصفيه بحيث نهز الزبدة باليد ونعصرها من ماء الزعتر ونديرها في قرعة مغطية بمنديلونسد عليها بخيط و نديرها في بلاستيكة لونها مغلوق ونخبيها في بلاكار مظلم 8 ايام 
ايلا فات شهر نديرو في الثلاجة

photos du net

Voir les commentaires

السمن الدايب المراكشي - هدى اليداري

السمن الدايب المراكشي - هدى اليداري

نص كيلو زبدة بلدية نديرها في المجمد حتى تجمد ونخردها نديرها في شبكة ونغسلها ونديرها في طنجرة + م ك زعتر اوراق + ربع م ص ملح + م ك بلبولة الشعير الغليظة على نار مهيلة حتى دوب وتغلى 3 دقايق او 5 حتى طلع الغلية ونطفي البوطة ونغطي الطنجرة ونخليها 10 دقايق حتى تشرب البلبولة الحليب اللي في الزبدة ونخوي الزبدة دايبة او نصفيها ونغطيها بزيف حياتي ونسد عليها بخيط في الجوانب ونحطها في الكوزينة – كيبقى دايب
photos du net

Voir les commentaires

1 2 > >>