Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

كعيكعات بطريقة جديدة - هدى اليداري

كعيكعات بطريقة جديدة - هدى اليداري

نص كيلو الدقيق + 50 غ مشماش جاف مقطع رقيق + الزبيب 2 م ك + 100 غ اللوز محمر و مهروش بالقشرة + نص م ص نافع مطحون + نص خمارة + كاس سنيدة + م ص الكونفتير او الكليكوز + قبصة ملح + 100 غ زبدة مرخوفة + بيضة + حبة مسكة حرة + ربع كاس زيت و نجمعها بالحليب
نخليهم يرتاحو ربع ساعة ومن بعد نديرهم حرابل رقاق و ندهنهم بالحليب و يدخلوا المجمد نص ساعة و نخرجهم نقطعهم كعيكعات ويدخلوا الفران
مللي يخرجو الكيكعات من الفران و نطفي الفران نعاود نجمعهم ونديرهم في اللاطة وندخلهم الفرا
ن شوية

Voir les commentaires

كعيكعات بلديين حلويين - هدى اليداري

كعيكعات بلديين حلويين - هدى اليداري

نص كيلو الدقيق + كاس زبدة مدوبة + م ك نافع + م ك الزنجلان + بيضة +
خمارة + كاس و نصف سنيدة + شوية مسكة حرة + ماء بارد للعجين + 2 م ك
ماء زهر نعجنوها عجين عادي بحال ديال الخبز و من بعد نديروهم حريبلات رقاق
و نقطع
هم ديك الساعة.

Voir les commentaires

الفول رقيق بالقشرة مشرمل - هدى اليداري

الفول رقيق بالقشرة مشرمل - هدى اليداري

ناخد الفول الصغير بقشرته و يتبخر و نخليه يبرد
مطيشة كبيرة محكوكة بالزريعة في طنجرة ونحركها مع زيت العود 5 دقايق + 2 ثوم محكوك + زيت عود + الربيع وتشحر شوية + م ك مطيشة الحك مرخوفة في نص كاس ماء + م ص طحميرة + نص م ص الكامون + شوية الهريسة + الملح + م ص عصير الحامض + هبرة نص حامضة مغسولة ونشحر مزيآن حتى ينشف + الفول مع نص م ص الزعتر محكوك بين اليد ونحرك حتى يتشرمل
مللي نطفي البوطة + 2م ك زيت العود + م ص عصير الحامض + ربع م ص الكامون ونديه ونجيبو ونغطيه شوية عاد
نقدمو

PHOTOS DU NET

Voir les commentaires

الرغايف مقليين و معسلين – هدى اليداري

الرغايف مقليين و معسلين – هدى اليداري

نص كيلو فورص + كاس عنبة فينو + خمارة + م ك الزبدة + م ك سنيدة + فاني + م ك الزيت + 2 م ك حليب بودرة او نص كاس حليب + قبصة ملح + حبة مسكة حرة + نقطة خل و يتجمع بالما بارد كاس تقريبا ونعجنوه مرخوف
ونخليه يرتاح 10 دقايق ونقطعوا كويرات صغار بزاف ونطلقوا من بعد ونورقوه غير بالزيت ونطويه بحال الرغايف ومن بعد كنطيبوه بلا ما نكرصوا في الاخير نطيبوه في حمام زيت .....و نطفيه في العسل ونرشو بال
لوز

PHOTOS DU NET

Voir les commentaires

الخبر الشعير - هدى اليداري

الخبر الشعير  - هدى اليداري

كيلو دقيق الشعير + كاس الفورص + خميرة بلدية شوية + خمارة حلوى + نص م ص سنيدة + 2 م ك زيت زيتون + ملح شوي كمون حبوب ويتعجن بماء دافئ
المنسمات حسب الاختيار : السانوج او الكامون او الزعتر او الفل
يو

Voir les commentaires

الكعيكعات مالحين - هدى اليداري

الكعيكعات مالحين - هدى اليداري

كيلو فورص + 4 فرماج + م ك ملح + ابزار + فرماج محكوك 100 غ + 200 غ زبدة مرخوفة + 2 م ك زيت عود + راس م ص ابزار + م ص موطارد ويتجمع بالماء بارد ونقسمهم على 4 وترتاح 10 دقايق
واحدة بالزعتر ونحربلوها + وحدة بالفرماج محكوك + وحدة الكاشير + وحدة بالسودانية
يتحربلو ندخلوه المجمد نص ساعة ونجبدوه نقطعوه ويدخل ا
لفران
photos du net

Voir les commentaires

السفة بالكوك – هدى اليداري

السفة بالكوك – هدى اليداري

كيلو السفة صفرا رقيقة + نص م ص الملح نرشها ونرش بنص كاس عنبة زيت حتى ندهنوها مزيآن و نديرها تبخر و في الماء ديالها نديرو م ص الزهر وعود القرفة و طريف مطيشة او حامض باش ما تكحالش البرمة
ونغطيها بطبسيل و نخليها تبخر تقريبا نص ساعة
من بعد نخويها في بانيو ونغسلها مزيآن ونقطرها و نسرحها في الكسكاس ونرجعها تبخر ربع ساعة
ونحطها في الكصعة + كاس كبير ماء مغلي باش تحل ونسرحها حتى تنشف + كاس كبير الكوك و نرجعها مباشرة للكسكاس باش تبخر ربع ساعة
ونعاودها بكاس كبير الماء بارد و نخليها تنشف مزيآن + حليب مركز صغير غير محلى و نخليه ينشف و نرجعها تبخر مرة اخرى ربع ساعة
في الاخير + م ك الزبدة + السكر و تزين باللوز في الداخل
او فقط من الفوق او التمر حسب الذوق
photos du net

Voir les commentaires

السفنج المغربي - هدى اليداري

السفنج المغربي - هدى اليداري

نص كيلو فورص + ملح + قبصة سكر باش يجي محمر شوية + م ك خميرة بلدية مدوبة في شوية الما دافي و شوية السكر+ خمارة حلوة + م ص الزيت + الماء بارد تدريجيا ونبدا نعجن غير باليد و نضرب باليد حتى يطلع خفيف بحال الشيار و نديرو في بانيو و نغطيه بميكة مدهونة بالزيت و نخليه يخمر نص ساعة تقريبا
من بعد ندهن اليد بالماء و نهز العجين و نديرو على شكل دائرة و نقليه في حمام زيت
غير نحطو في المقلة و ندير 2 او 3 و نرجع نقلبهم
بقطيب
photos du net

Voir les commentaires

الكوكيز - هدى اليداري

الكوكيز - هدى اليداري

نص كيلو الفورص مغربل + بيضة + م ص بودرة الكاكاو + خمارة + نص كاس تقريبا او 70 غ تقريبا قطع شكلاط خاص بالكوكيز + نص كاس زبدة مرخوفة + نص كاس زيت + م ك حليب بودرة + كاس عنبة سنيدة ونجمعها بوحدها ومن بعد نضيف كاس حليب تقريبا نزيد شوية بشوية حتى يتجمع .
تكون العجين شوية قاسحة و نديروها حرابل طوال و نديروها في المجمد نص ساعة حتى يقبط ونجبدها نقطعها دوائر و يدخل الفران يكون سخون شو
ية
photos du net

Voir les commentaires

كيكة لاباراي - هدى اليداري

كيكة لاباراي - هدى اليداري

2 بيضات + 2 م ك زبدة مرخوفة + خمارة + كاس ونص دقيق + م ك حليب بودرة + كاس سنيدة +قطرة خل + قطع الزبيب او اللوز + 1 فاني + م ص كونفتير + م ص النشا ونخلطها و نديرها في لاباراي ونديرها طيب

Voir les commentaires

1 2 3 4 5 6 > >>